tiistai 3. joulukuuta 2013

Koskaan ei ole niin hyvä, ettei voisi olla vielä paremmin! Haluatko vaikuttaa paremman huomisen puolesta?

Siihen on mahdollisuus asettumalla ehdokkaaksi Lastentarhanopettajaliiton valtuuston vaalissa. Jollet halua itse mukaan vaikuttamaan, äänestä hyvää ehdokasta tekemään sitä puolestasi!

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston vaalit pidetään maaliskuussa 2014. Valtuustoon valitaan 45 jäsentä ja varajäsenet. Vaalit toteutetaan sähköisenä vaalina 12.-25.3.2014, ja äänestäminen tapahtuu jäsentunnuksilla LTOL:n ja OAJ:n www-sivujen kautta.

Äänioikeutettuja vaalikelpoinen (siis oikeus asettua ehdokkaaksi) on LTOL:n jäsenyhdistysten varsinainen jäsen, joka on maksanut hänelle määrätyn jäsenmaksun ja joka on merkitty jäsenrekisteriin vaalivuoden tammikuun 1. päivänä; ellei hän mainitun päivän jälkeen ole eronnut tai tullut erotetuksi. Äänioikeus määräytyy jäsenen jäsenyhdistyksen kotipaikan mukaan, äänestys ja vaalijärjestyksen vaalipiirijakoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Kunkin äänioikeutetun jäsenyhdistys määräytyy siten vaalivuoden ensimmäisen päivän jäsentiedon perusteella. Työelämän ulkopuolella olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja samojen periaatteiden mukaisesti.  LTOL:n ruotsinkielisiin yhdistyksiin kuuluvien jäsenten äänioikeus on sidottu yhdistyksen jäsenyyteen. Äänioikeuden voi tarkistaa sähköisesti OAJ:n jäsensivuilla 8.-17. tammikuuta 2014. Ehdokkaaksi voi asettua jäsen, jota kannattaa vähintään yksi samaan vaalipiiriin kuuluva äänioikeutettu jäsen.

Samanaikaisesti järjestetään OAJ:n valtuustovaalit, jonka ehdokasasettelu toteutetaan ja siitä tiedotetaan erikseen. LTOL:n uusi valtuusto järjestäytyy kevätkokouksessa 9.-10. toukokuuta 2014.

Valtuuston järjestäytymiskokouksessa valitaan nelivuotiskaudelle liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Sääntöjen mukaan valtuutetuille ei valita henkilökohtaisia varajäseniä. Varajäsenet toimivat yleisvarajäseninä. ja heitä valitaan vaalipiireittäin yksi enemmän kuin varsinaisia valtuuston jäseniä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti