perjantai 30. tammikuuta 2015

HEI, SINÄ ERITYINEN, VINKKAA TÄSTÄ LTO-KOLLEGALLESI!

LASTENTARHANOPETTAJIEN ERILLISVALINTA
VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUKSEEN

Oletko lastentarhanopettaja, jota kiinnostaa sekä maisterin tutkinnon suorittaminen
että erityislastentarhanopettajan kelpoisuus? Jyväskylän yliopistossa voit
varhaiserityisopetuksen koulutuksessa (VEO) suorittaa päätoimisesti opiskellen
kasvatustieteiden maisterin tutkinnon erityispedagogiikka pääaineena. Opinnot antavat
kelpoisuuden erityislastentarhanopettajan, kiertävän erityislastentarhanopettajan
sekä osa-aikaisen erityisopettajan tehtäviin. Opintojen jälkeen voit sijoittua myös
ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin kasvatusalan hallinnollisiin tehtäviin,
erityispedagogiikan opettajiksi erilaisiin oppilaitoksiin (opettajan pedagogiset opinnot
sisältyvät koulutukseen) tai tähdätä maisteriopintojen jälkeen tohtorikoulutukseen ja
tutkijan uralle.

Opintojen kesto riippuu aikaisemmin suoritetuista opinnoista, joista osa lasketaan hyväksi
maisterin tutkintoon. Myös se, miten täysipäiväisesti opiskelija opintoja suorittaa,
vaikuttaa opintojen kestoon. Koko tutkintoa ei pysty suorittamaan työn ohella eikä opetus
ole monimuoto-opetusta, vaan vaatii myös läsnäoloa Jyväskylässä.

Hakuaika koulutukseen alkaa 1.4. 2015 ja päättyy 30.4.2015.

Lisätietoja osoitteesta:
https://www.jyu.fi/edu/opiskelijavalinnat/erillisvalinnat/varhaiserityisopetuksen-koulutus
sekä puhelinnumerosta 040 508 3630

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti