maanantai 5. syyskuuta 2016

SUOMEN VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAT –SVEOT RY.

SYYSKOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

SVEOT ry:n syyskokous pidetään lauantaina 8.10. 2016 klo 8.30 alkaen Hotelli Presidentissä Helsingissä, Eteläinen Rautatiekatu 4.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (ks. esityslista). Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta tiedottaja Leena Nuutilaiselle sähköpostitse leenanuutilainen(at)gmail.com 21.9. 2016 mennessä. Kokouksen yhteydessä järjestetään koulutustilaisuus. Ilmoita, osallistutko molempiin.
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017
6. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2017
7. Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi 2017-2018
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2017
11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
        - kokouksessa keskustellaan varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista
13. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!


SVEOT ry.
KOULUTUSTILAISUUS SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ 8.10. 2016  (Hotelli Presidentti, Helsinki)

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koulutusta syyskokouksen jälkeen. Tämän vuoden koulutuksessa perehdymme konsultatiiviseen työotteeseen.

Erityisopettajan konsultoiva työote varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen sisältöjä:
-       Mitä tarkoittaa konsultaatio?
-       Konsultaation erityiskysymyksiä
-       Ohjaustaidot ja ohjaustyylit
-       Käytännön esimerkkejä: Konsultaatio käytännössä
-       Konsultin roolit
-       Ratkaisukeskeisyys konsultaatiossa

Kouluttajana: KT, kehittämispäällikkö, erityisopettaja, työnohjaaja Marjatta Mikola,
          Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

Koulutukseen otetaan 50 ensiksi ilmoittautunutta. Koulutus alkaa klo 11 ja päättyy klo 16.
Ilmoita, osallistutko sekä kokoukseen että koulutukseen (ks. kokouskutsu). Ilmoittaudu tiedottaja Leena Nuutilaiselle sähköpostitse leenanuutilainen(at)gmail.com 21.9. 2016 mennessä.

torstai 25. helmikuuta 2016

Varhaiskasvatuslain kokonaisuudistus on kesken!
Varhaiskasvatuslain toinen vaihe on tärkeä jokaiselle lapselle!

Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.8.2015. Lakiuudistus on kokonaisuus, jonka toisen vaiheen esittely on viivästynyt hallituksen vaihduttua.

Varhaiskasvatuslain toinen vaihe on toteutettava mahdollisimman nopeasti. Lain ensimmäisessä vaiheessa aikaan saadut tärkeät muutokset kohti varhaiskasvatuksen pedagogiikan voimistamista ja lasten yhdenvertaisuuden turvaamista jäävät puolitiehen, mikäli niihin ei lain valmistelun toisessa vaiheessa palata syvemmin.


Varhaiskasvatuksen ja varhaisen tuen kehittäminen on investointi tulevaisuuteen

1. Varhainen tuki lakisääteiseksi alle kouluikäisille

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuen järjestämistä tulee kehittää vastaamaan paremmin toisiaan. Varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain tulee olla sillä tavalla sopusoinnussa, että lapsen tuen polku jatkuu saumattomasti esiopetusvuoden alkaessa sekä siirryttäessä alakouluun.
  • Lapsen tuen tarpeesta ja sen määrittelystä sekä tukitoimista on lainsäädännössä oltava selkeät ja palvelun järjestäjää velvoittavat määräykset.
  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käsitteet tulee täsmentää lainsäädännössä. Esiopetuksesta säädetään peruskoululaissa, mutta se toteutetaan varhaiskasvatuksen organisoimana. Tästä syntyy ristiriitaisia ja organisaatiokohtaisia käytäntöjä.

2. Varhaiskasvatuksen laadulle parempia edellytyksiä


  • Varhaiskasvatuksen pedagogiikalle tulee luoda hyvät edellytykset paitsi riittävällä koulutetulla henkilöstöllä myös pienillä lapsiryhmillä, avustajaresurssilla, erityislastentarhanopettajan palvelujen saatavuudella ja tekemällä varhaiskasvatukseen osallistumisesta houkuttelevaa ja kannattavaa perheille.
  • Tuen tarvetta vastaavat rakenteelliset ja pedagogiset tukitoimet määriteltävä ja oltava lakisääteiset (tällä hetkellä tukitoimet eivät tule ajoissa, ovat riittämättömät ja joustamattomat).
  • Tällä hetkellä paikalliset erot ovat suuria ja lapset eriarvoisessa asemassa asuinpaikkansa mukaisesti. Lasten välistä yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä, erityisen ja varhaisen pedagogisen tuen saamisessa ja koulutetun henkilöstön saatavuudessa on parannettava kaikin mahdollisin keinoin.

Nämä ehdotukset hyödyttävät kaikkia lapsia tuen tarpeista riippumatta. Tukea tarvitseville lapsille niillä on kuitenkin erityisen suuri merkitys. Lisäksi yhteiskunnan taloudellisen kestävyyden näkökulmasta varhaiskasvatuksen laadun takaaminen on kustannustehokkaimpia olemassa olevia toimia. Se on myös paras kanava ehkäistä ennalta korjaavan työn kustannuksia. Mikä tärkeintä, varhainen puuttuminen edistää kansalaisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Pedagogiikka ei tarkoita pulpetissa istumista

Hyvä varhaiskasvatus toteutetaan lasta kiinnostavalla tavalla ja leikin ohella. Pätevän ja koulutetun opettajan myötä varhaiskasvatus on mm.

  • lapsen silmien avaamista omaan ympäristöön
  • sosiaalisten taitojen harjoittelua ja ryhmässä toimimista
  • perusvalmiuksien harjoittelua (kynä, sakset, jne)
  • maahanmuuttajalapsen ja perheen kotoutumista
  • kasvatuskumppanuutta päiväkodin ja kodin välillä
  • kanava sosiaalisiin tukijärjestelmiin ja oppimisen tukemiseen
  • oppimaan oppimisen pohjataitojen harjoittelua.

Lisätietoa