torstai 25. helmikuuta 2016

Varhaiskasvatuslain kokonaisuudistus on kesken!
Varhaiskasvatuslain toinen vaihe on tärkeä jokaiselle lapselle!

Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tuli voimaan 1.8.2015. Lakiuudistus on kokonaisuus, jonka toisen vaiheen esittely on viivästynyt hallituksen vaihduttua.

Varhaiskasvatuslain toinen vaihe on toteutettava mahdollisimman nopeasti. Lain ensimmäisessä vaiheessa aikaan saadut tärkeät muutokset kohti varhaiskasvatuksen pedagogiikan voimistamista ja lasten yhdenvertaisuuden turvaamista jäävät puolitiehen, mikäli niihin ei lain valmistelun toisessa vaiheessa palata syvemmin.


Varhaiskasvatuksen ja varhaisen tuen kehittäminen on investointi tulevaisuuteen

1. Varhainen tuki lakisääteiseksi alle kouluikäisille

  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tuen järjestämistä tulee kehittää vastaamaan paremmin toisiaan. Varhaiskasvatuslain ja perusopetuslain tulee olla sillä tavalla sopusoinnussa, että lapsen tuen polku jatkuu saumattomasti esiopetusvuoden alkaessa sekä siirryttäessä alakouluun.
  • Lapsen tuen tarpeesta ja sen määrittelystä sekä tukitoimista on lainsäädännössä oltava selkeät ja palvelun järjestäjää velvoittavat määräykset.
  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käsitteet tulee täsmentää lainsäädännössä. Esiopetuksesta säädetään peruskoululaissa, mutta se toteutetaan varhaiskasvatuksen organisoimana. Tästä syntyy ristiriitaisia ja organisaatiokohtaisia käytäntöjä.

2. Varhaiskasvatuksen laadulle parempia edellytyksiä


  • Varhaiskasvatuksen pedagogiikalle tulee luoda hyvät edellytykset paitsi riittävällä koulutetulla henkilöstöllä myös pienillä lapsiryhmillä, avustajaresurssilla, erityislastentarhanopettajan palvelujen saatavuudella ja tekemällä varhaiskasvatukseen osallistumisesta houkuttelevaa ja kannattavaa perheille.
  • Tuen tarvetta vastaavat rakenteelliset ja pedagogiset tukitoimet määriteltävä ja oltava lakisääteiset (tällä hetkellä tukitoimet eivät tule ajoissa, ovat riittämättömät ja joustamattomat).
  • Tällä hetkellä paikalliset erot ovat suuria ja lapset eriarvoisessa asemassa asuinpaikkansa mukaisesti. Lasten välistä yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä, erityisen ja varhaisen pedagogisen tuen saamisessa ja koulutetun henkilöstön saatavuudessa on parannettava kaikin mahdollisin keinoin.

Nämä ehdotukset hyödyttävät kaikkia lapsia tuen tarpeista riippumatta. Tukea tarvitseville lapsille niillä on kuitenkin erityisen suuri merkitys. Lisäksi yhteiskunnan taloudellisen kestävyyden näkökulmasta varhaiskasvatuksen laadun takaaminen on kustannustehokkaimpia olemassa olevia toimia. Se on myös paras kanava ehkäistä ennalta korjaavan työn kustannuksia. Mikä tärkeintä, varhainen puuttuminen edistää kansalaisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä.

Pedagogiikka ei tarkoita pulpetissa istumista

Hyvä varhaiskasvatus toteutetaan lasta kiinnostavalla tavalla ja leikin ohella. Pätevän ja koulutetun opettajan myötä varhaiskasvatus on mm.

  • lapsen silmien avaamista omaan ympäristöön
  • sosiaalisten taitojen harjoittelua ja ryhmässä toimimista
  • perusvalmiuksien harjoittelua (kynä, sakset, jne)
  • maahanmuuttajalapsen ja perheen kotoutumista
  • kasvatuskumppanuutta päiväkodin ja kodin välillä
  • kanava sosiaalisiin tukijärjestelmiin ja oppimisen tukemiseen
  • oppimaan oppimisen pohjataitojen harjoittelua.

Lisätietoa