maanantai 5. syyskuuta 2016

SUOMEN VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAT –SVEOT RY.

SYYSKOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

SVEOT ry:n syyskokous pidetään lauantaina 8.10. 2016 klo 8.30 alkaen Hotelli Presidentissä Helsingissä, Eteläinen Rautatiekatu 4.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (ks. esityslista). Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta tiedottaja Leena Nuutilaiselle sähköpostitse leenanuutilainen(at)gmail.com 21.9. 2016 mennessä. Kokouksen yhteydessä järjestetään koulutustilaisuus. Ilmoita, osallistutko molempiin.
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017
6. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2017
7. Vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2017
8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi 2017-2018
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2017
11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
        - kokouksessa keskustellaan varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista
13. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!


SVEOT ry.
KOULUTUSTILAISUUS SYYSKOKOUKSEN YHTEYDESSÄ 8.10. 2016  (Hotelli Presidentti, Helsinki)

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen koulutusta syyskokouksen jälkeen. Tämän vuoden koulutuksessa perehdymme konsultatiiviseen työotteeseen.

Erityisopettajan konsultoiva työote varhaiskasvatuksessa

Koulutuksen sisältöjä:
-       Mitä tarkoittaa konsultaatio?
-       Konsultaation erityiskysymyksiä
-       Ohjaustaidot ja ohjaustyylit
-       Käytännön esimerkkejä: Konsultaatio käytännössä
-       Konsultin roolit
-       Ratkaisukeskeisyys konsultaatiossa

Kouluttajana: KT, kehittämispäällikkö, erityisopettaja, työnohjaaja Marjatta Mikola,
          Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

Koulutukseen otetaan 50 ensiksi ilmoittautunutta. Koulutus alkaa klo 11 ja päättyy klo 16.
Ilmoita, osallistutko sekä kokoukseen että koulutukseen (ks. kokouskutsu). Ilmoittaudu tiedottaja Leena Nuutilaiselle sähköpostitse leenanuutilainen(at)gmail.com 21.9. 2016 mennessä.